Ова се наградените маски од Струмичкиот Карневал 2018

Денеска во просториите на НУЦК„Антон Панов“, членовите на жири комисијата на Струмичкиот Карневал: Александар Филев – претседател, Панче Беџовски, Хризантема Рендевска, Катерина Милушева, Иван Јовев, Ване Ристов, и Ѓорѓи Пелтековски членови, одржаа заеднички работен состанок.

На состанокот согласно со одредбите од Правилникот за организација на Струмичкиот карневал кои се однесуваат на оценување и наградувањето на учесниците беа поделени и пополнети списоците за оценување на маските по катергорија.

По ова членовите на жири комисијата пристапија кон сумирање на резултатите кои беа:

За категорија А: групна маска со 50 и повеќе лица маска со реден број 1 „Разиграни кактуси“, СОУУД „Димитар Влахов“ –Струмица, 59 бода;

маска со реден број 9 „Јин и Јанг“, СОУ „Никола Карев“ –Струмица, 65 бода;

маска со реден број 19„Волшебна шума“, СОУ „Јане Сандански“ –Струмица, 65 бода;

Категорија Б Групна маска со 30 до 50 лица маска со реден број 5 „Тримерски порцелан“ – Газели – Радовиш, 61 бода;

маска со реден број 10 “Рубикови Коцки“ ООУ „Сандо Масев“- Струмица, 49 бода;

маска со реден број 21 „Замрзнатите“- “ Карневалско Здружение Ѕвезден град“ Струмица, 67 бода;

маска со реден број 27 „Љубовна приказна“ – Здружение Струма “ Струмица, 57 бода;

маска со реден број 32 „Стоп на рудниците на смртта “ – Милден – Струмица, 12 бода;

маска со реден број 34 „Црно и бело“- Средни училишта – Куманово, 18 бода;

Категорија В Групна маска со 20 до 30 лица маска со реден број 2, „Валкири“ – Мулен руж (Анита) 70 бода;

маска со реден број 15, „За нас“- Ефтимови , 39 бода;

маска со реден број 17 „Дизниленд од Ратево“- Здружение на граѓани „Ратевски бамбурци“, 17 бода;

маска со реден број 23 „Боите на природата“ – ООУ „Герас Цунев“ с.Просениково, 52 бода;

маска со реден број 40 „Цвеќе на сонцето“ – ООУ „Никола Карев“ с.Пробиштип, 57 бода;

Категорија Г: Групна маска од 10 до 20 лица маска под ред.број 11,„Пеперутки“ – „Струмички Викинзи“ – Струмица 56 бода;

маска со ред.број 13, „Strumica Airlanes“ Мулен руж (Николов) – Струмица , 67 бода маска со ред.бр.30, „Белите Соколи“ – Кико Стил – Струмица , 66 бода;

Категорија Д:Групна маска од 5-10 лица маска под ред.број 8 „Разиграна градина“ –ООУ „Маршал Тито“ с.Муртино,65 бода;

маска под ред.бр. 36 Обоено стадо, – Багашовски, 60 бода

Категорија Ѓ:Поединечна маска од 1 до 5 лица маска под реден број 3 “Диносаурусот денвер’ – Иванови, 64 бода;

маска под реден број 7 „Струмичка Дама“ – Даци,Струмица, 67 бода;

маска под реден број 20 „ Живот за сречко’ – Багашовски (ДИСКВАЛИФИКУВАН) маска под ред.бр. 39 – “Индијанец’ – Ристо Ѓоргиев , нема бодови,

Категорија Е со алегориско возило маска под реден број 1 „Разиограни кактуси“ СОУУД „ Димитар Влахов’ Струмица 44 бода;

маска со ред.бр. 2 “Валкири’ Мулен руж- (Анита) – 53 бода;

маска со ред.бр. 13 STRUMICA AIRLANES , МУлен руж (Николов), 60 бода;

маска со ред. Бр.19 „ Волшебна шума„СОУ Јане Сандански Струмица“ 21 бод;

маска со ред.бр.21 “Замрзнатите“„Карневалско здружение Ѕвезден град“ 57 бода;

маска со рд бр. 27 “Љубиовна приказна“ в- Здружение Струмиа Струмица, 65 бода;

Врз основа на така добиените резултати жири комисијата го утврди следниот Ранг на маскираните групи по категории, за што донесе Одлука:

За категорија А: групна маска со 50 и повеќе лица 1-ва награда, маска со реден број 9, “Јинг и Јанг’ СОУ „Никола Карев“ –Струмица, во висина од 1.000 евра во денарска противвредност; (65 бода) 1-ва награда, маска со реден број 19 „Волшебна шума“,СОУ „Јане Сандански“ –Струмица, во висина од 1.000 евра во денарска противвредност;

(65 бода) 2-ра награда, маска со реден број 1 „Разиграни кактуси СОУУД “Димитар Влахов’ Струмица , во висина од 900 евра во денарска противвредност; (59 бода) Категорија Б: Групна маска со 30 до 50 лица 1-ва награда, маска со реден број 21 „Замрзнатите“ – Здружение на граѓани Ѕвезден град’ Струмица , во висина од 600 евра во денарска противвредност; (67 бода);

2-ра награда, маска со реден број 5 “Тримерски порцелан“ Газели-Радовиш, во висина од 500 евра во денарска противвредност; (61 бода); 3-та награда, маска со реден број 27 “Љубовна приказна“Здружение Струма “ Струмица, во висина од 400 евра во денарска противвредност; (57 бода);

Категорија В: Групна маска со 20 до 30 лица 1-ва награда, маска со реден број 2 „Валкири “, Мулен Руж (Анита), во висина од 500 евра во денарска противвредност; (70 бода); 2-ра награда, маска со ред.бр. 40 „Цвеќе на сонцето“ ООУ Никола Карев – Пробиштип, во висина од 400 евра во денарска противвредност ; (57 бода); 3-та награда, маска со ред.бр. 23 “Боите на природата’ ООУ “Герас Цунев ‘“ с.Просениково, во висина од 300 евра во денарска противвредност’ (52 бода);

Категорија Г: Групна маска од 10 до 20 лица 1-ва награда, маска под ред.број 13, strumica airlanes “ „Мулен руж“(Николов) Струмица, во висина од 400 евра во денарска противвредност; (67 бода); 2-ра награда, маска со реден број 30 „Белите соколи“ Кико Стил, во висина од 300 евра во денарска противвредност; (66 бода); 3-та награда , маска под ред.бр.11 “Пеперутки’ Струмички Викинзи, во висина од 200 евра во денарска противвредност; (56 бода);

Категорија Д: Групна маска од 5-10 лица 1-ва награда, маска под ред.бр. 8 “Разиграна градина’ ООУ Маршал Тито с.Муртино, во висина од 150 евра во денарска противвредност, (65 бода); 2-ра награда, маска под ред. Бр.36 “Обоено стадо’ Багашовски, во висина од 100 евра во денарска противвредност (60 бода);

Категорија Ѓ: Поединечна маска од 1 до 5 лица 1-ва награда, маска под реден број 3 “Струмичка дама“, Даци – Струмица, во висина од 100 евра во денарска противвредност; (67 бода) 2-ра награда, маска под реден број 3 „Диносауросот Денвер“ , Иванови ,Струмица, во висина од 75 евра во денарска противвредност; (64 бода); 3-та награда маска не е доделена.

Категорија Е : со алегориско возило 1 -ва награда , маска под реден бројн 27 “Љубовна приказна“ Здружение Струма’ Струмица, во висина од 500 евра во денарска противвредност; (65 бода); 2-ра награда, маска под реден број 13 “strumica airlanes“ Мулен Руж (Николов), во износ од 300 евра во денарска противвредност; ( 60 бода); 2-ра награда, маска под реден број 5 “Тримерски порцелан“ Газели-Радовиш, во износ од 300 евра во денарска противвредност; ( 60 бода); 3-та награда, маска под ред.број 21 “Замрзнатите“ Карневалско здружение „Ѕвезден град“ Струмица, во износ од 200 евра во денарска противвредност (57 бода).

Жири комисијата исто така предлага од вкупниот фонд предвиден за награди на главната карневалска вечер согласно усвоената Програма во вид на стимулација да додели дополнителни награди на маска под реден број 20 „Рубикови коцки“ ООУ „Сандо Масев“ Струмица, награда во износ од 10.000 денари и маска под реден број 15 „Црно и бело“, Средни училишта Куманово, награда во износ од 10.000 денари.

Предложениот Награден фонд изнесува вкупно: 8.350 Евра во денарска противвредност или 513.525,00 денари Или Вкупно 8.250 Евра во денарска противвредност или 507.387,00 денари.DSC_6862 DSC_7185 DSC_7427 DSC_7359 DSC_6978 DSC_7251

Comments are closed.