Трите легенди за името на село Добрејци

Во рамничарскиот дел на плодородната Струмичка Котлина, во непосредна близина на градот Струмица, е распослано селото Добрејци.

10390366_10153831809393452_9124392476391251350_n

Порано селото имало друга местоположба и се наоѓало во месноста Тилци меѓу селата Водоча и Вељуса. Таму имало чешма која што месното население ја викало „Добрејцка чешма”. Бидејќи селото било изложено на силно сонце, имало многу змии и мравки. Затоа населбата ја нарекле „Змијарево”.

Од месноста Тилци подоцна селото било преместено во полето, во месноста Црнелка. Но, поради пројавената чума кај населението, тие биле приморани да се преселат на денешното место. Тука им било добро, па, затоа на свој јазик кога се сместиле рекле „Добрејци” (во значење на: „добро е”). Овој збор честопати бил изговаран и затоа е земен како име за селото.

374952_2513621453846_1211974687_n

Има и друга легенда за името на селото. Имено, од добрината на луѓето, поради тоа што живееле во слога и мир, потекнува и името на денешно Добрејци.

Има и друга, трета верзија, според која името на селото се претпоставува дека е образувано од машкото лично име „Добре” и од суфиксот „јци”– Добрејци.

Без разлика во која легенда за настанување на името да верувате, село Добрејци е едно од најубавите струмички села кое вреди да го посетите.

603748_10153831807713452_7837399621761796975_n 5010235 11008523_10153831808153452_37197427724073956_n 11201618_10153831808683452_2156743384929539873_n 11205106_10153831808548452_8243223323337161493_n 11212768_10153831809118452_6108231097083346572_n 60625462

Comments are closed.