ФОТО: Дел од тоа што можете да го сретнете во Русија

Потсеќа на Македонија, зарем не?

Comments are closed.