Паркот во Струмица доби прво рециклирано дрво

Паркот во Струмица доби прво рециклирано дрво…

фото: Сречко Гунчев

Comments are closed.