ВИДЕО: Автомобил специјално наменет за лица со телесен инвалидитет

,,Кенгурот” e иновативен дизајн специјално наменет за лицата со телесен инвалидитет со цел полесна мобилност.

Helicopter Helicopter Helicopter Helicopter the_most_wheelchair_friendly_car_ever_built_640_06 the_most_wheelchair_friendly_car_ever_built_640_07 the_most_wheelchair_friendly_car_ever_built_640_08 the_most_wheelchair_friendly_car_ever_built_640_09 the_most_wheelchair_friendly_car_ever_built_640_10 the_most_wheelchair_friendly_car_ever_built_640_11 the_most_wheelchair_friendly_car_ever_built_640_12 the_most_wheelchair_friendly_car_ever_built_640_13 the_most_wheelchair_friendly_car_ever_built_640_14 the_most_wheelchair_friendly_car_ever_built_640_15 the_most_wheelchair_friendly_car_ever_built_640_16

Comments are closed.