Како се отклучува автомобил со врвка

Ова важи само за постарите модели на автомобили…

 

Comments are closed.