Афоризми на Костадин Устапетров, дел 16

За жал, некои деца доцна ќе сфатат дека настанале од мајмуни

 

Како најлесно се излегува од овој неред? Да се влезе во уште поголем!

 

Никаде нема подобра од дома, рече и веднаш влезе кај – соседката.

 

Како да ја сочува околината кога не може да се сочува самиот себе.

 

Не може да го видите непријателот меѓу себе оти е скриен во вас.

 

Зошто и криминалците да не ги избираме на избори. Барем ќе знаеме кој се е виновен, а вака со политичарите не сме начисто.

 

Како странските инвеститори да вложуваат кај нас кога климата е стечајска.

 

Мајка пцујат оние кои не знаат дека е виновен таткото.

Comments are closed.