ЦСЈ ЛИНГВА НОВА НА СИТЕ УЧЕНИЦИ ИМ ПОСАКУВА УСПЕШНА УЧЕБНА ГОДИНА ИСПОЛНЕТА СО МНОГУ ЗНАЕЊА И ПЕТКИ!

* ПРВООДДЕЛЕНЦИ, Ви посакуваме успешен почеток на Вашето образование! Да станете вредни ученици, кои лесно ќе ги совладуваат училишните обврски и ќе нижат успеси во учењето сите наредни години од своето образование. Родители, запишете ги во Лингва НОВА Вашите првоодделенци на курс по англиски или германски јазик. Колку порано го започнете овој процес на учење странски јазици, толку порано учениците ќе го присвојат тој јазик на рамнина на мајчин јазик и можните проблеми во погорните одделенија со овој јазик ќе бидат минимални или воопшто ќе ги нема. И секако, петката ќе биде заслужена и загарантирана!

– Курсеви за ученици од 2 (второ) до 9 (деветто) одделение:

* подобрување и или надоградување на знаењето на странските јазици кои ги изучуваат во училиштето;
* наставна програма прилагодена на возраста и знаењето на ученикот;
* помагање од нашите професори при нејасни домашни задачи од училиштето;
* подготовка за училишните тестови;
* подготовка за екстерното тестирање;

-Курсеви за средношколци:
*СРЕДНОШКОЛЦИ, Вие се наоѓате на крстопат во Вашиот живот кога треба да го насочите Вашето понатамошно образование, а со тоа на еден начин да ја изберете Вашата идна професија. Познавањето на странските јазици е нужност која се наметнува како за понатамошното образование, така и за Вашето вработување и градење на успешна кариера!
Центар за странски јазици ЛИНГВА НОВА
раб.вр. 08.00 – 20.00 (понеделник-петок) 09.00 – 16.00 (сабота)
тел. 034/ 323-771 , 070/ 394-544 лок. НАРОДНА ТЕХНИКА

Comments are closed.