СОВРЕМЕНА НАСТАВА – УПОТРЕБА НА ИНТЕРАКТИВНИ ЕЛЕКТРОНСКИ ТАБЛИ – ЦСЈ ЛИНГВА НОВА

ЦСЈ ЛИНГВА НОВА СЕКОГАШ СЕ ТРУДИ ДА БИДЕ ВО ТЕК СО СОВРЕМЕНИТЕ СВЕТСКИ ТРЕНДОВИ НА ОБРАЗОВАНИЕ И ОРГАНИЗИРАЊЕ НА НАСТАВА ПО СТРАНСКИ ЈАЗИЦИ ЗА ДЕЦА И ВОЗРАСНИ.

СЕ’ СО ЦЕЛ НАСТАВАТА ДА ЈА НАПРАВИМЕ ПОКВАЛИТЕТНА, ПОЛЕСНО СОВЛАДЛИВА И ПОИНТЕРЕСНА ЗА СЛЕДЕЊЕ.
Н А Ј Н О В О ВО ЛИНГВА НОВА :

– ПРИМЕНА НА ПРОЕКТОР, ЕЛЕКТРОНСКИ ТАБЛИ И ЕЛЕКТРОНСКИ ПЕНКАЛА ВО НАСТАВАТА ЗА СИТЕ СТРАНСКИ ЈАЗИЦИ;
– ЕЛЕКТРОНСКИ УЧЕБНИЦИ СО ИНТЕРАКТИВЕН СОФТВЕР ЗА УЧЕНИЦИТЕ ПО АНГЛИСКИ ЈАЗИК ОД 1-ВО ДО 8-МО ОДДЕЛЕНИЕ;

ПОСТОИМЕ ЗА ВАС, ДА ВИ ПОМОГНЕМЕ ДА ГО РАЗБЕРЕТЕ СВЕТОТ!

Comments are closed.