Не пропуштајте ја можноста да ги продолжите вашите студии на некој од престижните универзитети од Република Италија.

Не пропуштајте ја можноста да ги продолжите вашите студии на некој од престижните универзитети од Република Италија.

Академија за Образование,Спорт и Култура АБЦ во соработка со Италијанската Амбасада обезбедува сигурен упис за студии и постдипломски студии на сите Универзитети во Република Италија.
Исто така за истите се обезбедува стипендија и можност за вработување на скратено работно време, каде што студиите ке ве чинат сразмерно поолеснителни и финансиски подостапни.
Не пропуштајте ја можноста да бидете дел од престижната светска елита.
Запишете се на некој од престижните универзитети во Република Италија.

Побрзајте!!!
Уписите се во тек!!!

20 Години Јубилеј
Тел. 034 34 44 55; 33 08 55; 33 08 56
Мобилен: 075 452 850

Comments are closed.