ГЕРМАНСКИ ЈАЗИК – ЈАЗИК НА ИДЕИТЕ

ГЕРМАНСКИОТ ЈАЗИК Е ЈАЗИК КОЈ НАЈМНОГУ СЕ ЗБОРУВА ВО ЕВРОПСКАТА УНИЈА,  А ВОЕДНО Е И ЕДЕН ОД ТРИТЕ НАЈВАЖНИ ЈАЗИЦИ ВО ОРГАНИТЕ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА.

ГЕРМАНСКИОТ ЈАЗИК НАЈЧЕСТО СЕ УЧИ ОД ПРОФЕСИОЛНИ ПРИЧИНИ, А МОЖНОСТИТЕ ЗА ПОДОБРА РАБОТА ИЛИ УСПЕШНА КАРИЕРА КОИ ГИ НУДАТ КОМПАНИИТЕ ОД ГЕРМАНИЈА И АВСТРИЈА КАКО НАЈДОБРИ РАБОТОДАВАЧИ  САМО ГО ПОТВРДУВААТ ФАКТОТ ДЕКА ГЕРМАНСКИОТ ЈАЗИК Е “ ЕКОНОМСКА ЛОКОМОТИВА” ВО ЕВРОПА.

         КАКО АКАДЕМИЈА КОЈА ПОСТОИ ДВЕ ДЕЦЕНИИ  И  СМЕ ЛИДЕРИ ВО ОРГАНИЗИРАЊЕТО И СПРОВЕДУВАЊЕТО НА НАСТАВАТА ПО ГЕРМАНСКИ ЈАЗИК  СО ШТО ЃИ ОТВАРАМЕ  ВРАТИТЕ КОН ЕВРОПА.

20 Години Јубилеј

Тел. 034 34 44 55; 33 08 55; 33 08 56

Мобилен:  075 452 850

Comments are closed.