Афоризми на Костадин Устапетров, дел 13

Сообраќајните знаци ги ставаат настрана од патот, за да не бидат прегазени.

 

Кога веќе ќе немате со кого да го споделите и доброто и лошото, тогаш навистина сте за жалење – вие сте етнички чисти.

 

Таму каде нема правна држава – има жална.

 

Многумин родители се залажуваат, дека ако го замолчале,  и го воспитале детето.

 

Златни времиња биле оние пред да се знае за златото.

 

Од народот најмногу се краде, оти тој не знае колку е богат – сиромашкиот.

 

Сакам да сум животно, нив не ги отпуштаат од работа.

 

Comments are closed.