СВЕТСКИ РЕКОРД: Најголемиот мотор во светот

Овој чопер е долг 10 метри и широк 2 метра, а изработен во Италија како дел од проектот за најголем мотор на светот. Било потребно околу 8 месеци да се изгради истиот.

 

a_gigantic_recordsetting_motorbike_9nQNa_640_15

a_gigantic_recordsetting_motorbike_640_01 a_gigantic_recordsetting_motorbike_640_02 a_gigantic_recordsetting_motorbike_640_04 a_gigantic_recordsetting_motorbike_640_07 a_gigantic_recordsetting_motorbike_640_08 a_gigantic_recordsetting_motorbike_640_09 a_gigantic_recordsetting_motorbike_640_11 a_gigantic_recordsetting_motorbike_640_12 a_gigantic_recordsetting_motorbike_640_14 a_gigantic_recordsetting_motorbike_640_15 a_gigantic_recordsetting_motorbike_640_16 a_gigantic_recordsetting_motorbike_640_19 a_gigantic_recordsetting_motorbike_640_21 a_gigantic_recordsetting_motorbike_640_22 a_gigantic_recordsetting_motorbike_640_23 a_gigantic_recordsetting_motorbike_640_24 a_gigantic_recordsetting_motorbike_640_26 a_gigantic_recordsetting_motorbike_640_30 a_gigantic_recordsetting_motorbike_640_32 a_gigantic_recordsetting_motorbike_640_34 a_gigantic_recordsetting_motorbike_640_37 gigantic_motorbike_640_30 gigantic_motorbike_640_32 gigantic_motorbike_640_33 gigantic_motorbike_640_34 gigantic_motorbike_640_36 gigantic_motorbike_640_37 gigantic_motorbike_640_39

Comments are closed.