ABC KIDS MAGIC WORDS – програма

ПОЗНАВАЊЕТО НА СТРАНСКИ ЈАЗИК УШТЕ ОД НАЈРАНАТА ВОЗРАСТ Е ОД СУШТИНСКО ЗНАЧЕЊЕ ВО ДЕНЕШНИОТ СВЕТ

Од тие причини Академија за Образование, Спорт и Култура  АБЦ  отвори посебен оддел ABC KIDS  MAGIC WORDS програма на IALTC – Светската Асоцијација за Центри за странски јазици која е прифатена и се применува во повеќе од 180 држави во светот за учење на странски јазик за деца на возраст од 4 до 14 годишна возраст .

ABC KIDS MAGIC WORDS организира курсеви за странски јазици за деца од 4-14 годишна возраст и тоа:

* ABC KIDS  ЗА ДЕЦА ОД ПРЕДШКОЛСКАТА ВОЗРАСТ ОД 4-6 ГОДИНИ

* ABC  SCHOOL  KIDS  ЗА ДЕЦА НА ВОЗРАСТ ОД 7-9 ГОДИНИ

* ABC JUNIORS  ЗА ДЕЦА НА ВОЗРАСТ ОД 10-14 ГОДИНИ

Користејќи најсовремени програми, учебници и методи на предавање ABC KIDS им помага на најмладите полесно усвојување на програмата со што сето тоа допринесува да се развие љубовта за изучување на некој од странските јазици.

Колку јазици зборуваш толку луѓе вредиш”

 

ОТВОРЕТЕ ЈА ВРАТАТА НА ИДНИНАТА НА ВАШИТЕ ДЕЦА СО

АКАДЕМИЈА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ, СПОРТ И КУЛТУРА  

*ЧЛЕНКА НА СВЕТСКАТА АСОЦИЈАЦИЈА НА ЦЕНТРИ ЗА СТРАНСКИ ЈАЗИЦИ*

20 Години Јубилеј

Тел. 034 34 44 55; 33 08 55; 33 08 56

Мобилен:  075 452 850

Comments are closed.