Општина Струмица заедно со Фондацијата „ЗАЕВ – Едно општество за сите“ доделува стипендии

Општината доделува 20 стипендии на редовни ученици во средните училишта во износ од 2.500 денари и 25 стипендии на редовни ученици во основните училишта во износ од 2.000 денари во времетраење од 9 месеци во учебната 2023/2024 година.

Фондацијата „ЗАЕВ – Едно општество за сите“ доделува дополнителни 10 стипендии на редовни ученици во средните училишта и 13 на ученици од основните училишта.

Право на учество на Јавниот повик имаат сите ученици кои во текот на претходната учебна година имаат освоена прва, втора или трета награда на меѓународен, државен, регионален или општински натпревар.

Comments are closed.