Упатство за употреба на кантите за селекција на отпад (пластика)

ЈПКД „Комуналец“ – Струмица ги известува сите домаќинства дека подигањето на новите канти за рециклирана пластика и лименки ќе се врши секоја среда.

„Кантите да се чуват во дворовите, а нашата екипа ке ги вади од дворот, и испразнети ќе бидат вратени во дворот. Заблагодарувајки ви за тоа сепак потсетуваме и напоменуваме дека во овие канти смее да има само пет пластика и лименки. Со вашиот одговорен однос допринесувате за намалување на отпадот и почиста поурбана животна средина“, велат од ЈПКД „Комуналец“ – Струмица.

Comments are closed.