Јавен повик за прибирање на понуди од Граѓански организации за Партнерска соработка

Согласно Програмата за aктивностите на Општина Струмица во областа на Локалниот економски развој и Туризмот за 2022 година, G1 Програма за ЛЕР –Активност бр 1 Промоција на стопанските можности и достигнувањата на Општина Струмица, во областа на Локалниот економски развој и туризмот, Општина Струмица објавува Јавен повик за прибирање на понуди од Граѓански организации за Партнерска соработка за подготовка на идејни решенија и реализација на готов промотивен пакет.

Целосната содржина на јавниот повик може да ја видите на следниов ЛИНК

Comments are closed.