ВРАБОТУВАЊЕ:АД ИГМ ЕЛЕНИЦА ВРАБОТУВА!

АД ИГМ Еленица Струмица бара работноци со и без работно искуство во повеќе области и тоа :

1. Ракувачи на автоматика

2. Електричари

3. Бравари

4. Општи работници

5. Транспортни работници

6. Виљушкаристи

Вработени на цело работно време , со редовни примања и К-15. Плата по договор.

Информации на тел. 070415904 Секој работен ден од 07 до 15часот.

Comments are closed.