Афоризми на Костадин Устапетров, дел 3

 

Нормално е понекогаш да засмрди. Европа штеди на пелени.

 

Платата не му е примарна туку секундарна. За секунда ја снемува.

 

Се почитуваме. Тие нас не сметаат за овци, ние нив за говеда.

 

Во дупките од законот се кријат големи ѕверки.

 

Најмногу мајмуни има во банана државите.

 

 

 

Comments are closed.