,,Комуналец” отвори Центар за грижа на корисници 13-110

Со цел за поголема ефикасност и побрз одговор на комуналните проблеми со кои се среќаваат граѓаните, ЈПКД „Комуналец” отвори телефонски број 13-110 кој работи 24 часа, а на кој сите граѓани можат да ги пријавуваат сите дефекти на водоводната и канализационата мрежа како и проблемите од јавна чистота. На овој број можат да се јават и сите граѓани кои имат потреба од подигање на шут, градежен отпад, гранки од дрвја и друг цврст отпад.118534581_2705710553041288_6137868987341227205_n

Comments are closed.