Се дезинфицираат улиците во градот – утре и во населените места

Општина Струмица на време ја согледа потребата од спроведување на соодветни мерки за спречување на ширењето на корона вирусот и започна со нивна реализација. Меѓу првите мерки беше дезинфекцијата на улиците, тротоарите, јавните површини, урбаната опрема во градот и во населените места, која што се спроведува согласно препораките кои докажуваат ефикасност. Тоа значи дека се врши на одреден временски период и со средства според искуствата и согледувањата од земјите кои први се соочија со овој предизвик.92459560_3861049780602473_8366578459903787008_n

Почитувајќи ги позитивните искуства од примена на средства и временски интервали, во попладневните часови, по започнувањето на полицискиот час, Општина Струмица продоли со дезинфицирањето на улиците во градот, а посебен третман е спроведен на улиците во периферните делови на градот. Рачно ќе бидат дезинфицирани и тротоарите и урбаната опрема, а од утре дезинфекцијата ќе продолжи и во населените места.

Comments are closed.