Градоначалникот Заев и граѓаните на Струмица заедно одлучуваа за што ќе се трошат буџетските пари

На третата форумска сесија во рамките на програмата „Форуми во заедницата“, која синоќа се одржа во домот на АРМ во Струмица, уште еднаш се потврди транспарентноста и партиципативноста на граѓаните во креирањето на општинските политики и општинскиот буџет. Цели три часа, граѓаните и градоначалникот, Зоран Заев, заедно ги разгледуваа понудените предлози, одлучуваа за нивната издржаност и можност да се реализираат и да станат составен дел од буџетот на општина Струмица за 2015 година.

Градоначалникот Заев ги презентираше планираните расходи по буџетската програма „Ј“ за 2015 година и потпрограмите за јавно осветлување, водоснабдување, изградба на локални патишта и улици, изградба на систем за одведување и прочистувањепо на отпадни води, паркови и зеленило, урбана опрема и други комунални услуги, како и планираните расходи по буџетската програма „Ф“ за 2015 година и потпрограмите за уредување на градежно земјиште и уредување на простор во рурални подрачја.

 

Comments are closed.