ПОСЕБНИ ПОПУСТИ ЗА ПРИЈАВЕНИТЕ НА НОВАТА ЛОКАЦИЈА НА ЕДУ СПРИНГ ДО 10 СЕПТЕМВРИ!

ЕДУ СПРИНГ врши уписи и на новата локација на ул. Маршал Тито бр. 172 (Зелена зграда наспроти Никола Карев) секој работен ден од 11.00h do 18.00h, а во остатокот на денот можете да добиете информации или да се пријавите во просториите на ул. Братство Единство 7/2-3 или на тел. 078/204-802, 078/206-822, 034/321-121. ПОСЕБНИ ПОПУСТИ ЗА ПРИЈАВЕНИТЕ НА НОВАТА ЛОКАЦИЈА ДО 10 СЕПТЕМВРИ!

Comments are closed.