РОДИТЕЛИ ИНФОРМИРАЈТЕ СЕ И ЗАПИШЕТЕ ГИ ВАШИТЕ ДЕЦА НА ЈАЗИЧЕН КУРС ВО ЛИНГВА НОВА!

РОДИТЕЛИ, ПОВЕЛЕТЕ!

ИНФОРМИРАЈТЕ СЕ И ЗАПИШЕТЕ ГИ ВАШИТЕ ДЕЦА НА ЈАЗИЧЕН КУРС ВО ЛИНГВА НОВА!

 

ПОЧИТУВАНИ РОДИТЕЛИ, доверете го образованието на Вашите деца во сигурни раце ! Изберете долгогодишно искуство, стручност и квалитет.

 

- Курсеви за деца од 4-5 годишна возраст:

* социјализација на децата;

* стекнување на училишни навики и подготовка за образовниот процес;

* учење на странски јазик преку забавни и интересни методи;

 

- Курсеви за ученици од 1 (прво) одделение:

 * ПРВООДДЕЛЕНЦИ, Ви посакуваме успешен почеток на Вашето образование! Да станете вредни ученици, кои лесно ќе ги совладуваат училишните обврски и ќе нижат успеси во учењето сите наредни години од своето образование. Родители, запишете ги во Лингва НОВА Вашите првоодделенци на курс по англиски или германски јазик. Колку порано го започнете овој процес на учење странски јазици, толку порано учениците ќе го присвојат тој јазик на рамнина на мајчин јазик и можните проблеми во погорните одделенија со овој јазик ќе бидат минимални или воопшто ќе ги нема. И секако, петката ќе биде заслужена и загарантирана!

- Курсеви за ученици од 2 (второ) до 9 (деветто) одделение:

* подобрување и или надоградување на знаењето на странските јазици кои ги изучуваат во училиштето;

* наставна програма прилагодена на возраста и знаењето на ученикот;

* помагање од нашите професори при нејасни домашни задачи од училиштето;

* подготовка за училишните тестови;

* подготовка за екстерното тестирање;

 

Comments are closed.