Есенско чистење во населеното место Просениково

Во населеното место Просениково денеска почна големо есенско чистење. На повеќе локации, екипи на јавното претпријатие за комунални дејности „Комуналец“ ги собираат разновидниот отпад и наносите од песок и чакал. Од „Комуналец“ велат дека се ангажирани поголем број луѓе и механизација за да може да ги реализираат планираните активности за комплетно чистење на ова населено место. Есенското чистење е редовна акција на јавното претпријатие која годинава почна во населеното место Куклиш, а ќе се реализира во сите населени места во општина Струмица.

Comments are closed.