ФОТО: На децата никогаш не им е досадно!

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

ФОТО: Реткости!

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

ФОТО: Интересни несекојдневни ситуации!

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

„Весел детски семафор“ за децата од претшколска возраст

Започна реализацијата на проектот „Весел детски семафор“ која што ќе се реализира во сите клонови на градинката „Детска радост“ до крајот на месец април.  Целта на проектот е едукација на најранливата категорија учесници во сообраќајот-децата од претшколска возраст за сообраќајни знаци правила и прописи, до подигање на безбедносната свест и култура и намалување на последици од сообраќајна незгода.      Повеќе →

Се оплеменуваше дворот во ООУ „Маршал Тито“ од Струмица

По повод Денот на еколошката акција на младите 21 март, на иницијатива на ученичката заедница од училиштето „Маршал Тито“ од Струмица, беше реализирана МИМО активност со наслов „Оплеменување на училишниот двор со засадување на зимзелени дрвца и цвеќиња“. Оваа активноста е дел од планот за МИО активности во училиштето, за кој беше обезбеден  грант од општина Струмица за негова реализација. Општина Струмица е промотор на мултикултурното живеење и меѓуетничката интеграција во образованието и финансиски ги   поддржува сите училишта  во општината кои реализираат МИО активности. Повеќе →

Тип на денот 1-х-2 за четврток, 21 март

Повеќе →

ФОТО: Кочита со драстична промена! Погледнете!

1 2 3 4

ФОТО: Интересни несекојдневни ситуации!

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

ФОТО: Секоја жена изгледа како кралица!

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

ФОТО: Погледни уште еднаш!

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

POP