Временска прогноза за сабота, 10 ноември

Времето денес сончево со дневна температура до 14 степен.

Советниците ја прифатија програмата за развој на Струмица понудена од градоначалникот Заев

На денешната шеесет и втора седница на Совет од општина Струмица, дел од вкупно 44 капитални програми за развој Струмица во 2013, 2014 и 2015 године кои беа предложени од градоначалникот Зоран Заев, а за кои  членовите на  Советот  дадао согласност се: виртуелна сообраќајница, при пејд паркиралишта, прочистителна станица,  воведување јавен превоз, голф терен на Чам Чифлик, поврзување на градот со ридовите над него, нова населба на турското маало, изградба на детски градинки.

Во предлог планот на програмите за развој се и изградба на трим патека во Банско, западен бедем на локалитетот Цареви кули, поставување сончеви колектори во ООУ „Сандо Масев“, изградба на мрежа за гас, реконструкција на старата чаршија, инфраструктурно уредување на Софилар и Егејското маало, реконструкција на домовите на културата, улици и тротоари, изградба на нови водоводни и канализациони мрежи и улици во градот и населените места. Планот на програмите за развој на општина Струмица понуден од градоначалникот Зоран Заев,  ги содржи сите капитални програми од кои поголем дел се повеќегодишни и даваат една слика во кој правец ќе се движи развојот на општината.
Градоначалникот Зоран Заев рече дека станува збор за проекти кои ќе ја направат Струмица најубаво и најперспективно место за живеење.

Денеска Советот го усвои и  кварталниот извештај на буџетот на општина Струмица за третиот квартал од 2012 година,  а се усвои и предлог одлуката за измена на распоредот на буџетските средства на општината за оваа година. Беа усвоени и повеќе предлог одлуки од областа на урбанизмот.

Реакција на прес-конференција на ОК на ВМРО ДПМНЕ Струмица одржана на ден 09.11.2012г.

По денешната прес конференција на ОК на ВМРО ДПМНЕ од Струмица со реакција од Кабинетот на Градоначалникот.

,,Луѓето на ОК на ВМРО ДПМНЕ повторно, по кој знае кој пат, се однесуваат како да се паднати од друга планета или како да живеат во Крива Паланка и Македонски Брод, а не во Струмица. Како такви се осудуваат  да постават прашање , каде се 35 нови фабрики во Струмица изградени во времето на градоначалствувањето на Зоран Заев. Но таа бројка веќе не ја одразува вистината затоа што не се 35 туку 39. Додека струмичките  опозиционери затворени во своето партиско дувло  „копаат“ барајќи да пронајдат некаква пикантерија за Градоначалникот Заев, не се ни свесни дека  во меѓувреме се изградиле уште четири фабрики плус. Останатите кои веќе имаат одобрение за градба, во скорешна иднина ќе ја зголемат таа бројка.

Дами и господа од ОК на ВМРО ДПМНЕ, фабриките се секаде околу вас. Потребно е само малку да прошетате низ општината и ќе видите неколку конзервни фабрики , повеќе производни капацитети за производство на мебел, фабрика за суви малтери и градежни материјали, производни погони за хемиски средства за чистење, за прехрамбени производи, за метални профили, за текстил и конфекциски производи, за делови за електични уреди и други. Сите тие плаќаат даноци. Прашајте ги вашите инспекциски служби и ќе ви кажат, за да не се срамувате и понатаму пред струмичката јавност  држејќи празни прес конференции.

И за крај, Кабинетот на Градоначалникот  Заев ја користи оваа можност јавно да ве покани на утрешната свеченост во 18 часот на Градскиот плоштад  по повод почетокот на користењето  на природниот гас во Струмица. Надминете се себе си, скршете ги партиските стеги и дозволете си барем еднаш да се израдувате на еден капитален проект, ако за сите досегашни, душа не ви дава да сторите такво нешто. А веќе од задутре повторно вратете се во своето дувло и вратете и се на старата песна, држејќи прес конференции на кои ќе ги убедувате струмичани колку е Заев неспособен и како напразно ги троши нивните пари.” – стои во писмената реакција од Кабинетот на Градоначалникот.

 

 

Конкурс за доделување на годишна награда на општина Струмица „Св Петнаесет Тивериополски Свештеномаченици“

Комисијата за општествени дејности при Советот на општина Струмица,   распишува:

К о н к у р с
за доделување на Годишна награда на општина Струмица
“Св. Петнаесет Тивериополски Свештеномаченици”

1.Годишната награда на Општина Струмица “Св. Петнаесет Тивериополски Свештеномаченици” се доделува како признание  на Општина Струмица  на правни и физички  лица од Општина Струмица, Република Македонија и  други држави како и на меѓународни организации и асоцијации  и нивни претставници за посебни остварувања во:  стопанството, науката, уметноста, културата, воспитувањето и образованието, здравствената заштита, социјалната заштита, спортот, техничката култура, заштитата и унапредувањето на животната средина и природата, како и сите други сегменти од животот, што дале посебен придонес  за развој  и афирмација  на Општина Струмица во Република Македонија и пошироко.
2.Годишната наградата се доделува  за остварувања  реализирани  во период од една година, сметано од завршувањето  на огласот  и за остварувања  во период подолг од десет години  како награда за животно дело.
3.Наградата на поедници  и група творци се состои  од диплома, плакета со грбот на општина Струмица, бронзен медал со ликот на “Св. Петнаесет Тивериополски Свештеномаченици”  и паричен износ.
4.Наградата на  правни лица  се состои од диплома, плакета со грбот на општина Струмица и бронзен медал со ликот на “Св. Петнаесет Тивериополски Свештеномаченици” .
5.Наградата на лица од други држави, како и на меѓународни организации и асоцијации  или на нивни претставници,  се  состои од диплома, плакета со грбот на општина Струмица и  бронзен медал со ликот на “Св. Петнаесет Тивериополски Свештеномаченици” .
6.Наградата за животно дело се состои  од диплома, плакета со грбот на општина Струмица, бронзен медал со ликот на “Св. Петнаесет Тивериополски Свештеномаченици”  и паричен износ.
7.Право  за предлагање на  кандидати за наградата имаат: научни, стручни, стопански и други организации и заедници и граѓани – поединци.
8.Предлозите за награда треба да содржат: биографија на лицето или организацијата што се предлага со детално образложение на постигањата, заради кои се  доставува предлогот.
Предлогот треба да биде поткрепен со соодветна документација.
9.Предлозите во 6 (шест) печатени примероци се доставуваат на адреса: Комисија за опшествени дејности  при Советот на општина Струмица со назнака  за Годишна награда или животно дело, Струмица,  лично во архивата на Општина Струмица, или по пошта на адреса: Општина Стрмица  ул.”Сандо Масев” бр. 1 Струмица.
10. Конкурсот трае заклучно со 26 ноември 2012 година. Предлозите доставени  по истекот на рокот наведен во конкурсот нема  да  се разгледуваат.
Предлагачот  е потребно да го наведе својот полн назив, адреса и телефонски број.
Формулар за конкурирање може да се подигне во архивата на Општина Струмица или  да се симне од овде

Комисија за општествени дејности
Претсетаел,
Верица Узунова

 

К о н к у р с за доделување на награди за литературен состав посветен на градот Струмица

Комисијата за општествени дејности при Советот на општина Струмица, по повод  11 Декември,  Денот на заштитниците  на град Струмица  “Св. Петнаесет Тивериополски  Свештеномаченици”   распишува:

К о н к у р с
за доделување на  награди  за литературен
состав посветен на градот Струмица

Со литературни творби (поезија и проза)  посветени на  градот Струмица, може да се конкурира во три категории и тоа:

1. Ученици од основните училишта
2. Ученици од средните училишта
3. Возрасни автори

За секоја од трите категории ќе се доделат: прва, втора и трета награда.
Наградите  во категориите за  ученици од основните и средните училишта се  состојат од диплома и вредносен предмет (книги).
Наградите  во категоријата “возрасни граѓани” се  состојат од диплома и паричен износ.
Литературните творби посветени на градот Струмица треба  да се достават во 3 (три)  печатени примероци, во шифрирана форма и тоа:  во посебен плик да се стават податоците за авторот и пликот да е затворен и на него да се напише шифрата. Творбата и пликот со податоците за авторот да се стави во друг плик на кој ќе е напишана   адресата :  Локална Установа Библиотека „ Благој Мучето“ Струмица ул. „ Благој Мучето“ бр. 26 Струмица, со назнака на горниот десен агол „ Конкурсот за доделување на награда за литературен состав посветен на град Струмица“  и шифрата.
Изборот на наградените ќе го изврши Комисијата за општествени дејности при општина Струмица.
Конкурсот трае заклучно со 26 ноември 2012 година. Творбите доставени  по истекот на рокот наведен во конкурсот нема  да  се разгледуваат.

Дополнителни информации на тел:
-    ( 034) 348-030, локал  106 – Општина Струмица
-    ( 034) 349-040 – ЛУ Библиотека „ Благој Мучето“ Струмица
Комисија за општествени дејности
Претседаел,
Верица Узунова

Временска прогноза за петок, 9 ноември

Времето денес променливо облачно со дневна температура до 15 степен.

Фото – анкета: Како струмичани го оценуваат ноќниот живот во Струмица?


Ноќниот живот во Струмица за мене искрено е добар, но сепак треба малку поурбано да се дејствува во ноќните барови и кафичи, се едно исто, се тие пак тие. Мислам дека редно е да дојдеме во тек со времето.

Ѓорги Костовски

 


Струмица има добар ноќен живот но јас во последно време не сум дел од него.

Трајче Филев

 

 

 

Задоволен сум од ноќниот живот во Струмица, после Скопје, тука е најдобриот ноќен живот според мене.
Александар Стојанов

 

 

 

Како млада индивидуа која пораснала во Струмица морам да истакнам дека животот во Струмица е прекрасен. Кога сме кај ноќниот живот би истакнала дека е доста активен и интересен, забавите се од различен тип но и од различен квалитет. Она што мене ми недостига како дел од младата популација се следење на поквалитетна музика и поскромна младина, зошто сепак ние сме креатери на моралот во социјалниот живот.
Марија Петрова

 

 

Ретко излегувам по баровите но тоа што се нуди во Струмица ми се допаѓа.
Елена Ѓоргиева

 

 

 
 

Струмица има доволно урбани и нови локали за да ја собере цела Македонија, но штета е што им фали иновативноста и специфичноста во понудата. Да, сите нудат забава, но и сите од нив поддржуваат и промовираат ист тип на музика, па и авангардните се принудени да се спојат со масата.
Гонце Ѓоргиева

 

 

Нови асфалтирања во Струмица

И денеска се работеше на улиците во Струмица. Втор слој асфалт е поставен на џебот меѓу улиците „Ѓорѓи Трајков“ и „Борис Поп Димитров“. Новата асфалтна подлога е ставена на вкупна површина од 1.000 метри квадратни. И во наредните денови ќе продолжи поставувањето на нов асфалт на улиците во градот и населените места.

„Скици 2012’’ во НУЦК „Антон Панов’’

Утре во Изложбениот салон во НУЦК „Антон Панов„ со почеток во 19:30 часот ќе се отвори изложба „Скици 2012„. Изложени ќе бидат дела од Момчило Аврамовски, Борис Кукуњавски, Трајко Тошевски, Марија Величковска, Дејан Арсовски- Бабата, Зоран Арсовски- Бабата, Милена Христовска и Далибор Крстевски.

 

Свеченост по повод почетокот на користењето на природниот гас

По повод почетокот на користењето на природниот гас, Општина Струмица ги информира граѓаните дека во сабота (10.11.2012 година) со почеток во 18 часот на плоштадот „Гоце Делчев“ ќе се одржи свеченост. Со ова Струмица станува прва гасифицирана општина во Република Македонија. Се покануваат сите заинтересирани граѓани да присуствуваат на овој историски чин за нашата општина.