За два месеци решени 194 проблеми на струмичани преку „Систем 48“

Преку општинскиот сервис за пријавување на комунални проблеми „Систем 48“ во месеците јануари и февруари биле решени 194 проблеми од вкупно пријавените 218. Останатите 24 се проследени до надлежните служби и се во процес на решавање, бидејќи за истите е потребно повеќе време од вообичаеното 48 часа. Најголем број од пријавите доставени до „Систем 48“ се од областа на уличното осветлување120, од областа на собирање смет 40, водовод и канализација 38, паркови и зеленило 15, општински инспекциски служби 5. Општинскиот сервис „Систем 48“ нуди брзо и професионално решавање на пријавените проблеми на бесплатниот телефонски број 0800 1 48 4853810925_2045319252188161_2230352151463329792_n (1)

Comments are closed.

43040899_919171741622888_1449774753454751744_o