Се одржа средба за добри менаџерски практики во локалната власт

Во салата на Советот на општина Струмица се одржа средба на советниците и претставници на општинската администрација со професор Лари Хубел, академик со долгогодишно и богато искуство во градење на добри менаџерски практики на ниво на локална власт од САД, а во соработка со Американската амбасада во Република Македонија. На средбата се разговораше за искуствата кои се однесуваат на предусловите за градење на добар систем за управување со локалната власт со фокус на најдобрите практики во човековите права и управување со ресурси во јавниот сектор.36301833_1690182884368468_2684421475590471680_o 36308891_1690182894368467_4222518842758266880_o 36327598_1690182867701803_5051752031182651392_o

Comments are closed.

POP