Каскадер како никој досега во филмската индустрија

Бастер Китон е еден од најпознатите каскадери на минатото. За неговите подвизи многу колеги кажуваат дека се ,,луди”. Погледнете…

a_stuntman_like_no_other_in_history_01 a_stuntman_like_no_other_in_history_03 a_stuntman_like_no_other_in_history_04 a_stuntman_like_no_other_in_history_05 a_stuntman_like_no_other_in_history_06 a_stuntman_like_no_other_in_history_07 a_stuntman_like_no_other_in_history_08 a_stuntman_like_no_other_in_history_09 a_stuntman_like_no_other_in_history_10 a_stuntman_like_no_other_in_history_11

Comments are closed.

POP