ФОТО: Напуштениот аеродром во Атина, Грција

Еве како изгледа тој…

neglected_airport_in_athens_still_looks_pretty_good_640_11 neglected_airport_in_athens_still_looks_pretty_good_640_12 neglected_airport_in_athens_still_looks_pretty_good_640_13 neglected_airport_in_athens_still_looks_pretty_good_640_14 neglected_airport_in_athens_still_looks_pretty_good_640_15 neglected_airport_in_athens_still_looks_pretty_good_640_16 neglected_airport_in_athens_still_looks_pretty_good_640_17 neglected_airport_in_athens_still_looks_pretty_good_640_18 neglected_airport_in_athens_still_looks_pretty_good_640_19 neglected_airport_in_athens_still_looks_pretty_good_640_20 neglected_airport_in_athens_still_looks_pretty_good_640_21 neglected_airport_in_athens_still_looks_pretty_good_640_22 neglected_airport_in_athens_still_looks_pretty_good_640_23 neglected_airport_in_athens_still_looks_pretty_good_640_24 neglected_airport_in_athens_still_looks_pretty_good_640_25 neglected_airport_in_athens_still_looks_pretty_good_640_26 neglected_airport_in_athens_still_looks_pretty_good_640_27 neglected_airport_in_athens_still_looks_pretty_good_640_28 neglected_airport_in_athens_still_looks_pretty_good_640_29 neglected_airport_in_athens_still_looks_pretty_good_640_30

Comments are closed.

POP