Неверојатно реалистични цртежи со молив

За еден ваков феноменален цртеж на овој уметник му се потребни и до 6 недели…

 

simples_pencil_drawing_that_are_phenomenally_real_640_04 simples_pencil_drawing_that_are_phenomenally_real_640_05 simples_pencil_drawing_that_are_phenomenally_real_640_06 simples_pencil_drawing_that_are_phenomenally_real_640_07 simples_pencil_drawing_that_are_phenomenally_real_640_09 simples_pencil_drawing_that_are_phenomenally_real_640_10 simples_pencil_drawing_that_are_phenomenally_real_640_15 simples_pencil_drawing_that_are_phenomenally_real_640_16 simples_pencil_drawing_that_are_phenomenally_real_640_17 simples_pencil_drawing_that_are_phenomenally_real_640_18 simples_pencil_drawing_that_are_phenomenally_real_640_20 simples_pencil_drawing_that_are_phenomenally_real_640_22 simples_pencil_drawing_that_are_phenomenally_real_640_23 simples_pencil_drawing_that_are_phenomenally_real_640_24 simples_pencil_drawing_that_are_phenomenally_real_640_25 simples_pencil_drawing_that_are_phenomenally_real_640_26 simples_pencil_drawing_that_are_phenomenally_real_640_27 simples_pencil_drawing_that_are_phenomenally_real_640_28 simples_pencil_drawing_that_are_phenomenally_real_640_29 simples_pencil_drawing_that_are_phenomenally_real_640_30 simples_pencil_drawing_that_are_phenomenally_real_640_32 simples_pencil_drawing_that_are_phenomenally_real_640_33 simples_pencil_drawing_that_are_phenomenally_real_640_34

Comments are closed.

POP