Тој и го зел паркинг местото, таа му се одмаздила на најдобриот начин

Тој и го зел паркинг местото, таа му се одмаздила на најдобриот начин…

Comments are closed.

Capture