Се прави потпорен ѕид на улицата „Братство“ во Струмица

Општина Струмица изведува градежни активности меѓу два џеба на улицата „Братство“ во Струмица. Согласно Програмата за изградба и реконструкција на локални патишта и улици за 2018 година, се прави потпорен ѕид во должина од 80 метри, а висок 3,5 метри. Целта на овој градежен зафат е да се заштити улицата, а се финансира со средства од општинскиот буџет.27545409_1540328722687219_3334327792850450856_n 27656947_1540328716020553_2577351362274734801_n

Comments are closed.

POP