Библиотеката ги додели наградите по конкурсот на тема Карневал

Денеска во библиотеката „Благој Јанков Мучето“ беа доделени наградите по распишаниот конкурс на тема „Карневал“. Според директорката Тања Гошева, во библиотеката пристигнале вкупно 109 литературни творби. Во категоријата ученици од основните училишта од 1-5 одделение 46 творби, во категоријата ученици од основните училишта од 6-9 одделение 30 творби, во категоријата ученици од средните училишта 28 творби и во категоријата за возрасни творци 5 творби.16649261_1216615661725195_925035792785710385_n
Жири комисијата во состав Тања Гошева виш библиотекар, м-р Аница Милева Глигорова виш библиотекар и Васка Кирова, по прочитувањето на творбите одлучија да ги наградат и да им доделат дипломи на следните учесници во утврдените категории:
Во категорија ученици од прво до петто одделение дипломи добија:
Диплома за прва награда за ученичката Мирјана Ристова, трето одделение ООУ „Сандо Масев“ од Струмица
Диплома за прва награда за Нина Мафкова, второ одделение ООУ „Сандо Масев“ од Струмица.
Диплома за прва награда за Виолета Темелкова, четврто одделение ООУ „Сандо Масев“ Струмица.
Диплома за втора награда за Глигор Аритов, трето одделение ООУ „Сандо Масев“ Струмица.
Диплома за втора награда за Митко Ефтимов, четврто одделение ООУ „Сандо Масев“ Струмица.
Диплома за втора награда за Јулија Ангелова, петто одделение ООУ „Сандо Масев“ Струмица.
Диплома за втора награда за Анастасија Андрашевска, трето одделение ООУ „Сандо Масев“ Струмица.
Диплома за трета награда за Христијан Китановски, трето одделение ООУ „Сандо Масев“ Струмица.
Диплома за трета награда за Владимир Иванов, второ одделение ООУ Сандо Масев Струмица.
Диплома за трета награда за Теа Коцева, петто одделение, ООУ „Никола Вапцаров“ Струмица.
Диплома за трета награда за Христина Врешкова, трето одделение ООУ „Сандо Масев“ Струмица.16830832_1216615655058529_722077199752822179_n

Во категорија наградени од шесто до деветто одделение:
Диплома за прва награда за Марија Витанова, осмо одделение ООУ „Видое Подгорец“ Струмица.
Диплома за втора награда за Адријана Мишева, осмо одделение ООУ „Борис Трајковски“ од с.Моноспитово.
Диплома за трета награда за Тиме Крстев, седмо одделение ООУ „Видое Подгорец“ Струмица.
Диплома за трета награда за Виторија Стоилкова, седмо одделение ООУ „Св.Кирил и Методиј“ од с.Иловица.16864974_1216615651725196_7231154026313762620_n

Во категорија наградени средношколци:
Диплома за прва награда за Јовица Петров, трета година ПСУ „Јахја Кемал“ Струмица
Диплома за прва награда за Емилија Стојчева, четврта година ПСУ „Јахја Кемал“ Струмица
Диплома за прва награда за Анастасија Трајанова, четврта година ПСУ „Јахја Кемал“ Струмица
Диплома за втора награда за Александра Гудева, четврта година ПСУ „Јахја Кемал“ Струмица
Диплома за втора награда за Магдалена Златанова. трета година ПСУ „Јахја Кемал“ Струмица
Диплома за втора награда за Драган Стојанов, втора година СОУ „Никола Карев“ Струмица
Диплома за трета награда за Бојана Здравева, трета година ПСУ „Јахја Кемал“ Струмица
Диплома за трета награда за Василија Митева, четврта година ПСУ „Јахја Кемал“ Струмица16938464_1216615701725191_479300964064594704_n

Во категорија наградени возрасни творци:
Диплома за прва награда за проф. Наташа Цонева- Лазаревска
Диплома за втора награда за проф. Ице Беличев
Диплома за трета награда за Костадинка Витанова
Диплома за трета награда за Хулија Мустафова

Comments are closed.

POP