ФОТО: Водици во Струмица

Од неколку натпреварувачи, Лазо Котуровиќ беше среќникот што денеска најбрзо го пронајде крстот во базенот „Аквариус’’.01-DSC_6871_1280x856 02-DSC_6725_1280x856 03-DSC_6763_1280x856 04-DSC_6775_1280x856 05-DSC_6794_1280x856 06-DSC_6798_1280x856 07-DSC_6803_1280x856 08-DSC_6805_1280x856 09-DSC_6815_1280x856 10-DSC_6828_1280x856 11-DSC_6830_1280x856 12-DSC_6832_1280x856 13-DSC_6834_1280x856 14-DSC_6839_1280x856 15-DSC_6841_1280x856 16-DSC_6844_1280x856 17-DSC_6845_1280x856 18-DSC_6846_1280x856 19-DSC_6848_1280x856 20-DSC_6849_1280x856 21-DSC_6850_1280x856 22-DSC_6853_1280x856 23-DSC_6854_1280x856 24-DSC_6857_1280x856 25-DSC_6859_1280x856 26-DSC_6862_1280x856 27-DSC_6864_1280x856 28-DSC_6868_1280x856 29-DSC_6869_1280x856 30-DSC_6872_1280x856 31-DSC_6878_1280x856 32-DSC_6885_1280x856 33-DSC_6888_1280x856 34-DSC_6894_1280x856

Comments are closed.

POP