Интегрална јога во Струмица

 

Јога-секција Струмица започнува со нови уписи за почетните и редовните курсевите по интегрална јога.

Часовите ќе се одржуваат во новиот простор на ул. „Ленинова“ бр. 20 (позади Општинскиот суд). Тие почнуваат во среда, на 19 септември. Новата почетна група почнува во 19.00ч, а часовите ќе се одржуваат во среда и петок.

Интегралната јога според системот на учителот Павлос К. Хасанагас го опфаќа човекот во целина – неговиот телесен, психоментален и енергетски аспект.

Придобивките од овој курс се подобрено здравје и виталност, зголемени ментални способности и психичка стабилност, унапредување на квалитетот на целокупното живеење.

Практичниот дел од курсот се состои од подготвителни техники (вјајама), телесни позиции (асани), дишни техники (пранајама), психоментални техники и релаксација

Покрај практилниот дел ќе има и теоретски надополнувања од областа на јогиската филозофија и култура и тоа: исхраната од аспект на јога, практикувањето јога и хигиената, организирање на личната јогиска пракса, јогата и секојдневното живеење

Повеќе информации на   Интегрална Јога – Струмица

Comments are closed.

bilbord